Pred konzultácií a analýzou svojho zdravotného stavu pomocou systému KME Anti-Age si pozorne prečítajte túto zmluvu.

(Dohoda medzi Užívateľom a jeho Klientom)

Podpisom tejto zmluvy alebo kliknutím na tlačidlo "Štart" nižšie súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov a súhlasíte s touto zmluvou, vrátane Právne výhrady.

Klient (dotknutá osoba) týmto vyhlasuje, že dáva Používateľovi svoj výslovný a bezpodmienečný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (celé meno, dátum narodenia a / alebo e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska), a to za účelom identifikácie a informačnej podpory súvisiace s analýzou a opravou / kompenzáciou aktuálneho zdravotného stavu počas poskytovania poradenských služieb.
Klient má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania informácií získaných v dôsledku súhlasu pred jeho odvolaním. Na konci obdobia poskytovania služieb možno osobné údaje a údaje o zdravotnom stave klienta na jeho žiadosť vymazať.

Použitie systému KME Anti-Age a aplikácie ERI-qlife nenahrádza klinická, laboratórne ani iné lekárske vyšetrenia. Procesy a podmienky uvedené vo výsledkoch analýzy nie sú základom pre zistenie ochorenia alebo stanovenie diagnózy. Pre odbornú pomoc musíte navštíviť odborného lekára.

Právna výhrada pri používaní systému KME Anti-Age:
1. Týmto prehlasujem, že v súlade s článkom 13 Nariadenie 2016/679 EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov "(GDPR) bol som ako" subjekt údajov "informovaný o svojich právach pri ich spracovanie v súlade s GDPR.
2. Som si vedomý toho, že CME Slovakia, s.r.o., ako vývojár KME-systémov a aplikácie ERI-qlife, nikdy a za žiadnych okolností nie je zodpovedný za používanie systému a aplikácie kýmkoľvek.
3. Je mi známe, že poradenské služby poskytované užívateľom KME nemusí mať alopatickej ani lekársky pôvod.
4. Je mi tiež známe, že tieto služby nie sú kryty poisťovňami.
5. Prehlasujem, že som bol informovaný o spôsoboch a možnostiach analýzy pomocou systému KME. Viem, že choroby nebudú diagnostikované a liečené, že bude analyzovaný iba môj skutočný stav. Prehlasujem, že rozumiem zásade použitia systému, a preto súhlasím s vykonaním analýzy stavu tela, vrátane kompenzácie za zistené nevyvážené procesy.
6. Viem, že používateľ KME ponúka výhradne služby založené na holistických metódach, využívajúci systém KME Anti-Age na analýzu a zníženie vplyvu (kompenzácia) nevyrovnaných telesných procesov, podmienok prostredia a psychickej záťaže všetkých druhov.
7. Som si vedomý toho, že KME-analýza a korekcia / kompenzácia nenahrádza klasické lekárske vyšetrenie a diagnostiku, nevylučuje návštevy lekára a liečbu v súlade s princípmi a metódami klasickej medicíny.

Späť