Obsah

Krok 38 zo 117

Farebné indexy

Rýchle procesy (označené oranžovou farbou)
Markery, ktoré sa nachádzajú v tejto zóne označujú rýchlo sa meniace aktívne procesy a prejavujú sa ako obranná reakcia organizmu. 
Pri dlhom trvaní procesov sa rezervy organizmu môžu znižovať až do úplného vyčerpania.

Ďalej Výstup