Obsah

Krok 74 zo 117

Reťazec automatickej analýzy 

Na opísanie vzájomnej previazanosti procesov a určenie príčiny stavu sa v okne „Analytika“ prílohy eri-Qlife používa metóda „reťazca analýzy“. 
Tento postup sa používa jednak pri vykonávaní automatickej analýzy ako aj pri zostavovaní postupnosti vzájomnej previazanosti a vzájomného pôsobenia procesov ​pri manuálnej analýze.

Ďalej Výstup

Reťazec hierarchie* vzájomne prepojených procesov

primárna príčina

Krok 76 zo 117

Je dôležité poznamenať, že v systéme KME je hierarchia odkazov medzi procesmi sa vytvára zľava doprava a hlavný pôsobiaci faktor („primárna príčina“) začína svoj vplyv na reťazec procesov sprava doľava (pozri krok 77).
Preto korekcia („kompenzácia“) stavu „primárnej príčiny“ môže viesť k zmene správania a/alebo stavu všetkých procesov zahrnutých v reťazci analýzy (pozri krok 81).

Výstup Ďalej

Postupnosť vplyvu primárnej príčiny na procesy v „reťazci analýzy“

primárna príčina

Krok 77 zo 117

Autoanalýza ukazuje „primárnu príčinu“ ako posledný článok v hierarchickom reťazci procesov.
„Primárna príčina“ je hlavným faktorom ovplyvňujúcim procesy v reťazci vzájomne prepojených hierarchických procesov, počínajúc krokom úplne vpravo (sprava doľava). Hlavná príčina je zvýraznená modrým pozadím v zoznamoch výsledkov autoanalýzy a bázy markerov.

Výstup Ďalej

Definovanie reťazca hierarchických vzťahov
pri manuálnej analýze (metóda „Dominanty“).

Dominanta

primárna príčina

Dominanta

Dominanta

Krok 79 zo 117

Definovanie reťazca hierarchických vzťahov na určenie hlavnej príčiny, ktorá ovplyvňuje celý reťazec i​nterakcií procesov (metóda „Dominanty“), v „manuálnom“ režime sa vykonáva „od všeobecného ku konkrétnemu“, tj zľava doprava.

Výstup Ďalej

Definovanie reťazca hierarchických vzťahov
pri manuálnej analýze (metóda „Dominanty“).

Nulový krok

Dominanta

Dominanta

Dominanta

primárna príčina

Krok 80 zo 117

Na začiatku analytického reťazca, úplne vľavo, je „nulový krok“ analýza, pomocou ktorej môže používateľ vybudovať nový reťazec „manuálnej“ analýzy a vzťahov príčina-následok s využitím svojich znalostí, skúseností, potreby a túžby.

Výstup Ďalej

Krok 81 zo 117

Ak je marker, označujúci kľúčový dôvod, sú umiestnený do Kompenzácii, potom sa pole tohto procesu, ktoré sa počas kompenzácie mení, prejaví aj v zmene v poli iných procesov v tomto reťazci analýzy.   
V tomto ohľade nie je potrebné dávať ďalšie markery z tohto reťazca na kompenzáciu.

Výstup Ďalej