Obsah

Záver

Používanie systému KME a aplikácie ERI-Qlife nenahrádza klinické, laboratórne ani iné lekárske vyšetrenie.
Avšak, procesy a stavy uvedené ​vo všetkých výsledkoch KME-analýzy nepredstavujú podklad na určenie ochorenia alebo stanovenie diagnózy. Na získanie odbornej zdravotnej pomoci sa musíte obrátiť na odborného lekára. 

S pomocou Systému môžete vyhľadať optimálne režimy stravovania, spánku, pohybovej (svalovej) aktivity. Dokážete efektívne odolávať rôznym stresom, psychosomatickým a psychoemocionálnym zaťaženiam.
Systematické používanie Systému KME Anti-Age vám umožní udržať si životne dôležité rezervy vášho organizmu, vaše psychologické a emocionálne naladenie na dlhý, zdravý a aktívny život.


PRAJEME VÁM DLHÝ ŽIVOT!  

TÍM KME-TECHNOLÓGIE Ďalej

Viac informácií nájdete na našich internetových stránkach