Obsah

Krok 59 zo 117

Okno „Analytika“ 

Okno „Analytika“ je základným oknom softwaru eri-Qlife na vykonanie systémovej analýzy aktuálneho stavu organizmu človeka. V tomto okne prílohy sú zjednotené možnosti „automatickej analýzy" a „ručnej analýzy“.

Ďalej Výstup