Obsah

Krok 82 zo 117

Markery na kompenzáciu  

V okne „Prehľad“ aj v okne „Analytika“ je možné vybrať a použiť markery na kompenzáciu príčin zistených stavov tela. K tomu je treba kliknúť na znak           v riadku zvoleného markera na kompenzáciu.

Výstup Ďalej