Obsah

Krok 89 zo 117

Okno „Kompenzácia“ 

Okno prílohy „KOMPENZÁCIA“ zobrazuje zdieľanú informáciu o aktívnosti markerov zvolených na vykonanie kompenzácie.

Ďalej Výstup