Obsah

Krok 95 zo 117

Citlivosť snímača 

Pri vykonávaní Kompenzácie môže vzniknúť situácia, keď nadbytočná aktívnosť spätnej väzby snímača s poľom organizmu povedie k rýchlemu (menej ako 1 minúta práce) odpojeniu funkcie kompenzácie.
Vypnutie kompenzácie všetkých markerov sa možé stáť zo zmenou primárnej polohy snímača, na ktorú je nastavená jeho citlivosť. A tiež v prípade straty kontaktu s poľom návštevníka.
Pre kvalitu spätnej väzby snímača je v Systéme zabudovaná funkcia úpravy citlivosti snímača.

Ďalej Výstup